ลงประกาศอสังหาริมทรัพย์

Package-A

 

Standard-A

600 บาท
600 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 3 เว็บไซต์ หรือ

  3 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

Premium-A

1000 บาท
1000 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 6 เว็บไซต์ หรือ

  6 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

Professional-A

1500 บาท
1500 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 9 เว็บไซต์ หรือ

  9 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

  With 1 hour break.
 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
  With 1 hour break.
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
  With 1 hour break.
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
  With 1 hour break.
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

  With 1 hour break.
 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

 

ลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ ปักหมุดบนแผนที่ Google Map
หน้าแรกแบบสุ่มตำแหน่งอสังหาฯ

Package-B

 

Standard-B

1600 บาท
1600 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 3 เว็บไซต์ หรือ

  3 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
 • ปักหมุดบนแผนที่ Google Map
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • ประกาศแนะนำ 1 เดือนหน้าแรกเว็บ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

Premium-B

2600 บาท
2600 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 6 เว็บไซต์ หรือ

  6 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
 • ปักหมุดบนแผนที่ Google Map
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • ประกาศแนะนำ 2 เดือนหน้าแรกเว็บ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

Professional-B

3400 บาท
3400 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 9 เว็บไซต์ หรือ

  9 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

  With 1 hour break.
 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
  With 1 hour break.
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
  With 1 hour break.
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
  With 1 hour break.
 • ปักหมุดบนแผนที่ Google Map
  With 1 hour break.
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

  With 1 hour break.
 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • ประกาศแนะนำ 3 เดือนหน้าแรกเว็บ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

 

ลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ ปักหมุดบนแผนที่ Google Map
หน้าแรกแนะนำแบบฟิกตำแหน่งอสังหาฯ

Package-C

 

Standard-C

3400 บาท
3400 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 3 เว็บไซต์ หรือ

  3 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
 • ปักหมุดบนแผนที่ Google Map
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • ประกาศแนะนำ 1 เดือนหน้าแรกเว็บ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

Premium-C

4300 บาท
4300 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 6 เว็บไซต์ หรือ

  6 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
 • ปักหมุดบนแผนที่ Google Map
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • ประกาศแนะนำ 2 เดือนหน้าแรกเว็บ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

Professional-C

5000 บาท
5000 บาท
 • 1 ประกาศโพสต์ 9 เว็บไซต์ หรือ

  9 ประกาศโพสต์ 1 เว็บไซต์

  ออนไลน์ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

  With 1 hour break.
 • ทำการตลาดออไลน์ให้ขายอสังหาฯได้เร็วขึ้น
  With 1 hour break.
 • อีเมล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์เชิงรุก
  With 1 hour break.
 • โพสต์ประกาศแฟนเพจ Facebook
  With 1 hour break.
 • ปักหมุดบนแผนที่ Google Map
  With 1 hour break.
 • ทำ SEO นำใบประกาศอสังหาฯ

  ของลูกค้า เข้าฐานข้อมูล Google

  With 1 hour break.
 • 10 รูปภาพบนประกาศอสังหาฯ
 • ประกาศแนะนำ 3 เดือนหน้าแรกเว็บ
 • วีดีโอ Youtube บนประกาศอสังหาฯ
 • แนบไฟล์ PDF เช่น โฉนดที่ดิน
 • โพสต์ประกาศบนเว็บและแฟนเพจFacebookเสร้จส่งลิงค์แจ้งลูกค้า
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • มีระบบแชทและส่งฝากข้อความถึงผู้ดูแลเว็บ

  ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลลงประกาศ

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

© 2022 Copyright All rights reserved.Design by WebDD.biz & WorkDD.net WorkDDth.net

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account